Oferim productes i serveis a diversos sectors

 

Cal destacar que el polièster ens ofereix:

  • Pes reduït dels elements
  • És un excel · lent aïllant elèctric.
  • Incombustibilitat
  • Poc sensible a les variacions de temperatura
  • No pateix cap alteració amb el pas del temps, no es podreix. És insensible a l'acció de rosegadors i insectes.
  • Alta resistència als agent químics
  • Permet una gran capacitat de fabricació de formes diferents i una gran flexibilitat en el muntatge dels elements i peces
  • Llarga durabilitat.
  • Manteniment mínim, no necessiten pintura, no es podreixen, traduint-se així en un estalvi de cost total del producte.