"més de 20 anys d'experiència en fabricar productes de polièster i en instal·lacions elèctriques"